headerphoto

Vedlikehold av vei

Vi er behjelpelige med vedlikehold av din grusvei og gårdsplass.

veivedlikehold

Vi tilfører masser og reparerer din vei. Ofte brukes freseasfalt for at det strøkene resultatet skal være langsiktig holdbart.

Vi kan også skrape grusveien din om dette er ønskelig.

(tlf. 958 22 573)